Cooltura & PSS Belfast

Oferta zajęć i warsztatów pozalekcyjnych

https://mobirise.com/

Niezwykła oferta Polskiej Szkoły Sobotniej w Belfaście
i Child Matters Bilingualism Centre!

  • Transfer Test
  • Chór 
  • Angielski
  • Taniec
  • Polski 
  • Matematyka
  • Chemia
  • Twórczość

Od września, w ramach zajęć i warsztatów pozalekcyjnych planujemy:


Wprowadzenie nauki języka angielskiego, z wykorzystaniem innowacyjnych i aktywizujących metod nauczania w najmłodszych grupach/klasach


Przygotowanie uczniów do Transfer Testu z języka angielskiego i matematyki – lekcje prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pedagogów

 

Otwarcie pierwszego, polskiego chóru dziecięcego, pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela muzyki i śpiewu


Utworzenie zespołu tańca polskiego i irlandzkiego, łączącego obie tradycje  


Wprowadzenie cyklu warsztatów z doktorem nauk przyrodniczych - „Młody odkrywca” – nauka na wesoło w życiu codziennym


Inaugurację warsztatów ekspresji twórczej dla dzieci i młodzieży, obejmujących: teatr, pantomimę, piosenkę i ruch


Naukę języka polskiego dla dorosłych.

Powiadom znajomych

ZAPISY

Beata Dąbrowska, tel. 07595473586, email: pss.dabrowska@op.pl